• Περιγραφή

Περιγραφή

• Μαντεμένιος λέβητας μόνο για θέρμανση
• Ανοιγόμενη πόρτα λέβητα
• 5 μοντέλα ανοιχτού θαλάμου από 64,8 έως 102,1 kW με απόδοση 1 «αστέρων»
• 4 μοντέλα ανοιχτού θαλάμου από 58,9 και 86,4 kW με απόδοση 2 «αστέρων»