• Περιγραφή

Περιγραφή

• Μαντεμένιος λέβητας μόνο για θέρμανση
• Ανοιγόμενη πόρτα λέβητα
• 5 μοντέλα ανοιχτού θαλάμου από 100,6 έως 266,9 kW με απόδοση 1 «αστέρων»
• 4 μοντέλα ανοιχτού θαλάμου από 91,0 και 215,5 kW με απόδοση 2 «αστέρων