• Περιγραφή

Περιγραφή

  • Λέβητας αερίου συμπυκνωμάτων από αλουμίνιο χωρίς δοχείο διαστολής και κυκλοφορητή
  • 3 μοντέλα μόνο για θέρμανση, από 353,0 έως 945,8 kW
  • Πεδίο ρύθμισης 1:5
  • Περιορισμένες διαστάσεις
  • Μειωμένες απώλειες φορτίου
  • Μπορούν να τοποθετηθούν σε εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας έως 6 bar
  • Διαχείριση έως 8 λέβητες σε συστοιχία με την προσθήκη ηλεκτρονικής πλακέτας RS-485
  • Διαχείριση έως τριών κυκλωμάτων θέρμανσης, διαφορετικής θερμοκρασίας μέσω προαιρετικού σετ, μιας ηλιακής εγκατάστασης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας και δύο ζωνών χαμηλής θερμοκρασίας