• Περιγραφή

Περιγραφή

  • Λέβητας αερίου συμπυκνωμάτων από αλουμίνιο χωρίς δοχείο διαστολής και κυκλοφορητή
  • 6 μοντέλα μόνο για θέρμανση των 77,8 έως 275,4 kW
  • Πεδίο ρύθμισης 1:5
  • Μικρών διαστάσεων
  • Μειωμένες απώλειες φορτίου
  • Μπορούν να τοποθετηθούν σε εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας έως 6 bar

     

  • Διαχείριση έως 8 λεβήτων σε συστοιχία με την προσθήκη ηλεκτρονικής πλακέτας RS-485
  • Διαχείριση τριών κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικής θερμοκρασίας μέσω προαιρετικού σετ, μιας ηλιακής εγκατάστασης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας και δύο ζώνες χαμηλής θερμοκρασίας