• Περιγραφή

Περιγραφή

  • Λέβητας πετρελαίου συμπυκνωμάτων, χιτοσιδηρός μόνο για θέρμανση
  • Επιπρόσθετος εναλλάκτης συμπυκνωμάτων inox
  • Θάλαμος καύσης βάσει κανονισμού DIN
  • Θύρα λέβητα ανοιγόμενη