• Περιγραφή

Περιγραφή

Κουβάδες από πολύ λεπτά νήματα, πρακτικά και χωρίς απόβλητα σε κομψές τσάντες που κρέμονται