ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ELCO VECTRON

  • Περιγραφή

Περιγραφή

Οι καυστήρες αερίου ELCO VECTRON VGI διακρίνονται για τα χαμηλά επίπεδα θορύβου ως αποτέλεσμα του σωστού σχεδιασμού και της μόνωσης τους. Μπορούν να εφαρμοστούν σε πιεστικούς ή υποπιεστικούς χάρη στις ρυθμίσεις πίεσης και εισροής του αέρα. Τα νέα σχεδίασης μέρη τους, έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται εύκολα η αποσυργαμολόγηση τους καθώς και η συντήρηση του κάθε εξαρτήματος.

Επιπλέον λειουργίες :

  • Η διάθεση του αέρα προς τον θάλαμο καύσης επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο,

χάρη στη νέα σχεδίαση του σαλίγκαρου του καυστήρα.

  • Το ηχομονωτικό καπάκι στην αναρρόφηση του αέρα πετυχαίνει χαμηλότερη στάθμη

θορύβου κατά 4dB από προηγούμενα μοντέλα κατεβάζοντας το δείκτη θορύβου

στα 64dB (A) κάτι που το κατατάσσει στα πιο αθόρυβα της αγοράς.

 

• Ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: ΕΝ 676, ΕΝ 60335, ΕΝ 55014

και ΕΝ 55104.

• Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες: 89/336/CEE, 73/23/CEE

και φέρουν το σήμα CE.