ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ELCO

  • Περιγραφή

Περιγραφή

Η ρύθμιση όλων των απαραίτητων παραμέτρων για τη λειτουργία του καυστήρα γίνεται

με μία φιλική προς τον χρήστη μέθοδοκάνοντας χρήση των 5 κουμπιών χειρισμού και της

οθόνης που είναι αρκετά μεγάλη.

• Οι άμεσες πληροφορίες για κάθε έναυση ακολουθούν η μία την άλλη σε πραγματικό

χρόνο, επιτρέποντας να γίνει ένας γρήγορος έλεγχος κατά την λειτουργία του καυστήρα

(τιμή τάσης, σήμα φλόγας, χρόνος για την έναυση).