ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ RIELLO

  • Περιγραφή

Περιγραφή

Οι καυστήρες της σειράς Gulliver BS είναι χαμηλών εκπομπών σε οξείδια του αζώτου

(Low Nox) και πιστοποιημένοι με τα αυστηρότερα όρια εκπομπών των Ελβετικών

προδιαγραφών BUWAL-LRV 92.

Οι καυστήρες της σειράς Gulliver BS & RS είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε ανάγκη

θέρμανσης και έχουν αυτόματο ηλεκτρικό τάμπερ αέρα.

• KIT στεγανότητας βαλβίδων (όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ άνω 200 Kw).

• KIT μετατροπής καυστήρα από καύση Φ.Α. σε υγραέριο LPG.