ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ RIELLO-GULLIVER

  • Περιγραφή

Περιγραφή

Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου RIELLO με οικολογική λείτουργία και οικονομική κατανάλωση λόγω χαμηλής εκπομπής οξειδίων του αζώτου ΝΟΧ (ΕΝ267). Διατείθενται από 18.400 εως 255.000 Kcal/h.