ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ RIELLO RL

  • Περιγραφή

Περιγραφή

Οι καυστήρες της σειράς RL MZ είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου ύδατος, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, λέβητες διαθερμικού λαδιού, αερολέβητες, φούρνους. Διατέιθενται από 97/154 έως 48/948 kW.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

  • Τα πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας επιτρέπουν υψηλή απόδοση παρά τις μικρές

τους διαστάσεις.

  •  Σε συνδυασμό με το νεοαναβαθμισμένο σύστημα ψύξης αποφεύγεται η μεταφορά

θερμότητας στα ηλεκτρικά μέρη του καυστήρα (HCS-Housing Cooling System).

  •  Οι καυστήρες RL/1 ΜΖ & RL MZ είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς

κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών

89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.