• Περιγραφή

Περιγραφή

Αναερόβια στεγανωτική ουσία με προσθήκη μέσης και χαμηλής μηχανικής αντοχής PTFE, κατάλληλη για σπειρώματα χημικών προϊόντων, αερίου, υγραερίου, μεθανίου κλπ.

Τρόπος χρήσης

Εφαρμόστε ένα μικρό προϊόν στις δύο πρώτες στροφές νήματος, αρσενικό και θηλυκό, σε καλά απολιπανθέντα νήματα. Η ταχύτητα σκλήρυνσης κυμαίνεται από τουλάχιστον 15/20 λεπτά. σε 2 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου. Πλήρης ασφάλεια μετά από 24 ώρες.