• Περιγραφή

Περιγραφή

• Λέβητας στερεών καυσίμων μόνο για θέρμανση
• Μεγάλη πόρτα και θάλαμο καύσης
• Αυτόματη ρύθμιση της πόρτας αέρα ανάλογα με επιθυμητή θερμοκρασία
• Χειροκίνητη ρύθμιση του δευτερεύοντα αέρα
• 5 μοντέλα απο 23 έως 67 kW