• Περιγραφή

Περιγραφή

  •  Επίτοιχος λέβητας συµπυκνωµάτων µε προανάµειξη
  •  Ευρύ πεδίο ρύθµισης 1:6
  •  Kεντρικός εναλλάκτης από ανοξείδωτο ατσάλι µε µεγάλα περάσµατα
  •  Κυκλοφορητής µε υψηλό µανοµετρικό ιδανικός για εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρµανσης χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου κυκλοφορητή
  •  Περιορισµένων διαστάσεων
  •  Κάλυµµα τριών τεµαχίων
  •  ∆ιαχείριση ΖΝΧ µε κατάλληλο αισθητήρα
  •  Έλεγχος καύσης µε ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου
  •  2 µοντέλα στιγµιαίας παραγωγής ΖΝΧ των 24,0 και 28,0 kW
  •  Ενσωµατωµένη κλιµατική καµπύλη